• Контакти
  • бул. „Владислав Варненчик“ №55, ет. 6
Изпратете ни съобщение
mini marker
close box

Запознат съм с Уведомлението за поверителност на „МУСАЛА ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ООД, налично на този сайт.

С изпращането на запитването Ви приемаме, че ни давате съгласие да обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на исканата от Вас информация или обработване на Вашия коментар. В случай че впоследствие решите да оттеглите съгласието си, можете да го направите, като ни изпратите имейл на адрес dpo@mussalains.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.